17

Par
5
Index
7
Vit
475m
Gul
475m
Blå
395m
Röd
395m
Orange
315m

17

Par
5
Index
7
Vit
475m
Gul
475m
Blå
395m
Röd
395m
Orange
315m

Upphöjd green

FRÅN RÖD TEE
130 meter till dammen till höger sida så håll dig på vänster sida av fairvay. Till vänster om eken är det en sluttning ner till en bäck. Därför kan det vara bra att spela till höger om eken. Sedan spelar du uppför kullarna och tänker på att ta till minst en extra klubba till den upphöjda greenen.

FRÅN GUL TEE
Här kan du välja att slå till vänster om dammen, slå över den eller slå fram till den. Det är 198 meter från gul tee till dammen. Därför är det säkraste sättet att välja en klubba som du slår kortare än 195 meter med.

Sedan ska du lägga upp bollen för inspel. Du har två val. Lägga dig till vänster om eken i höjd med den, då har du fritt inspel och 140 meter kvar uppför. Men slå inte för långt, det finns ett dike på vänster sida en bit bakom eken.

På höger sida om eken finns inget dike, men det är smalare där. Så din dagsform får avgöra vilken väg du väljer