9 hål pay & play, korthålsbanan

Onsjö GK´s Pay & Play / korthålsbana är en välbesökt bana under säsongen. "Prova på golf" för företag, födelsedagskalas eller kompisgänget, alla har ett stort utbyte av korthålsbanan. Kontakta kansliet för information om bla "prova på" aktiviteter. Kansliet har även lite klubbor att låna ut för de som inte har egna.

Information och regler för 9 hål pay & play , korthålsbana

Greenfee för korthålsbanan erläggs på kansliet och är 50 :- /dag för senior samt 25:- /dag för junior.

Årskort korthålsbana 
Senior 500:-/säsong     Junior 250:-/säsong

Då kansliet är obemannat finns möjlighet att via vår betalterminal erlägga greenfee, eller betala kontant via greenfeekuvert.
(Se informationspärm i receptionen.)

Regler

 • Förbjudet att spela med rangebollar.
 • Lägg tillbaka uppslagen torv.
 • Ta hänsyn till andra spelare på korthålsbanan.
  Ropa "FORE" vid risk att träffa annan spelare.
 • Du får endast putta på green.
 • Kratta i bunkrar och lägg tillbaka krattan i spelriktningen.
 • Spela utan dröjsmål.
 • släpp igenom spelare som får vänta.
 • När spelet av ett hål är avslutat skall du lämna green.
 • Spel med bar överkropp är ej tillåtet.

Scorekort korthålsbanan

Hål Längd i meter Par
1 85 3
2 65 3
3 70 3
4 76 3
5 105 3
6 88 3
7 75 3
8 66 3
9 92 3
UT 722 27