Banförbättringar 2016-2020

BANUTVECKLINGSKOMMITTÉN på Onsjö Golfklubb har skapat en plan för hur man vill utveckla banan de närmaste åren.

Klubbens Ekonomi styr vad som kan göras och vad som prioriteras i planen.