Flaggplacering


På Onsjö GK använder vi små flaggor/vimplar på flaggstången för att visa flaggornas placering på green.
Flagga högt upp på flaggstången visar att den står på den bakre 1/3 av green.
Flagga mitt på flaggstången visar att den står på den centrala 1/3 av green
Flagga lågt på flaggstången visar att den står på den främre 1/3 av green