Läget på banan 13 februari 2020

Rent generellt kan man säga att banan har klarat ”vintern” väldigt bra. Greenerna ser bra ut och faktum är att Ingvar Fjellman & Co har tvingats att  klippa greenerna en gång i vinter.

- Det tillhör inte vanligheterna att man klipper greenerna i december/januari, skrattar Ingvar som är nöjd med banans status.

- Det är såklart väldigt blött, men i övrigt ser det fint ut. Greenerna är i bra skick och likaså fairways. Vi har dressat ut 400 ton sand på fairways, speciellt på hål 2-9-16-18 där det är väldigt blött, berättar Ingvar.

Som vi berättat om i tidigare nyhetsbrev så kommer det att bli en rad förbättringar på banan under 2020. Redan årets första månad har det hänt mycket, nedan listar vi några nyheter.

Hål 3: Röd tee renoverades och såddes om under senhösten. Tillväxten ser bra ut och det är troligen spelbart i maj.

Hål 4: Vi har rensat vass och sly längs älven från green och en lång bit bakåt. Dessutom är det uppsatt 300 meter hönsnät som förhoppningsvis ska förhindra besök från gäss i sommar.

Hål 6: Förberedelser är gjorda för renovering av vit/gul tee. Förhoppningen är att det ska frysa på så att vi kommer ut med maskiner. Planen är att vit tee ska höjas så mycket det går (2-3 decimeter), samt att övriga tee ska renoveras och sås om. Tee behöver kompletteras med omkring 100 ton material. Beräknas vara spelbart före midsommar.

Hål 8: Det döda trädet i doglegen är borttaget och planen är att ersätta detta med ett nytt fullvuxet träd. Vi har sett ut en fyra meter hög ek som kommer att flyttas och planteras på hålet. Hoppas att det lyckas! Tee på hål 8 renoverades i höstas, tillväxten ser bra ut och öppning beräknas ske i maj.

Hål 10: Röd tee renoverades i höstas. Tillväxten ser bra ut och beräknad öppning är i maj.

Hål 14: Greenbunkern på höger sida är förbättrad, likaså gäller en av de två fairwaybunkrarna på höger sida. Första delen av fairway är också dränerad på flera ställen.

Hål 15: Nya dräneringar har gjorts och gamla dräneringar har förbättrats, både till vänster och till höger om greenen.

PETER ASP, KLUBBCHEF