FRAMFLYTTAT VÅRÅRSMÖTE 12/5 18.30

Nedan finner Ni kallelse till vårårsmötet
Årsmötet äger rum i klubbhuset tisdag 12/5 kl 18.30.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning skickas ut separat närmare mötet.
Välkommen!
/Styrelsen

Kommentarer