NYTT OM GREENFEEBILJETTER

Under våren beslutade klubbledningen i samråd med styrelsen att begränsa antalet greenfeebiljetter som är i omlopp. Detta då klubbchefen uppmärksammat styrelsen på att föreningens biljetter aldrig varit datumsatta, vilket gör att tusentals biljetter med oändlig livstid finns ute.

Beslutet blev då att Onsjös greenfeebiljetter ska följa normen bland golfklubbar och att giltighetstiden ska sättas till ett år.

Då en del medlemmar, som innehar biljetter äldre än ett år, har protesterat mot den snäva tidsrymden i beslutet så har styrelsen tagit till sig av kritiken.

Nytt beslut är att alla som har äldre greenfeebiljetter kan lösa in dessa mot giltiga biljetter. Senaste dagen för inlösen av biljetter är 30 september 2019. De nya biljetterna gäller sedan till 31 december 2020.

Kommentarer

Fler artiklar