Säker Golf

Säker golf bidrar till att medlemmar och gäster kan känna sig trygga på området och får spela snabbt och säkert på en välskött golfbana. Och dessutom till att banpersonal får en arbetsmiljö där deras arbete kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.

Rutiner för säker golf

Om du tänker: undrar om jag kan slå? Spela inte!

För att golfspel ska ske så riskfritt som möjligt måste golfspelare, banpersonal och andra som vistas på en golfanläggning känna till och följa de säkerhetsrutiner som gäller. Grundregeln är att du aldrig får slå om du riskerar att din golfboll eller golfklubba riskerar att träffa någon. 

LÄS MER OM SÄKER GOLF HÄR

Kommentarer

Fler artiklar