Eclectic 1/5 2017

 

 

Välkommen till Damsektionens ECLECTIC med start 1/5 2017

 

Tävlingen innebär att du ska försöka samla en så låg score som möjligt genom att lämna in det bästa resultat du kan prestera på varje enskilt hål. Vid säsongens slut har du förhoppningsvis samlat in ett scorekort du kan vara riktigt stolt över.

Du anmäler vilket/vilka hål du vill föra in på eclectic genom att lämna in aktuellt scorekort i damsektionens fack på kansliet eller i brevlådan i damernas omklädningsrum.

Scorekorten ska dateras och signeras av markör. Du markerar vilket/vilka hål du vill föra in på din bruttoscore genom att ringa in dem på scorekortet. Du kan bara rapportera in ett hål en gång och ska ha lämnat resultat på samtliga hål vid tävlingens slut 2017-09-30.

En lista med deltagarnas namn och tabell med hål 1 – 18 kommer att anslås i damernas omklädningsrum.

Slutgiltigt handicap blir medelvärdet mellan aktuellt hcp vid anmälan och gällande hcp vid tävlingens slut.

Anmälan senast 1/5 till damernas@onsjogk.com

Vid anmälan uppger du namn, golf-id samt aktuellt spelhandicap.

Anmälan kan göras på lista i dampärmen vilken finns på kansliet

Tävlingsavgift 80 kr betalas på kansliet vid anmälan.