Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse Damkommittén 2017

 

Damkommitténs sammansättning under året har varit:

Cecilia Åqvist Särg   Ordförande
Ulrika Schmidt   Vice ordförande
Anki Juliusson Ekonomi
Inger Willman Carlsson Tävlingsansvarig
Suzanne Nordin Ericsson  Sekreterare
Birgitta Tovle   Webbansvarig


Damkommittén startade sin verksamhet för året med en gemensam uppstart i slutet på mars. Ca 50 damer deltog och vid mötet bjöds på lite tilltugg, samt informerades om årets aktiviteter.

Onsdagsgolfen startade i slutet på april och höll på till slutet på augusti med ett sommaruppehåll. I snitt deltog ca 15 damer varje onsdag. Onsdagsgolfen lockade till sig flera nya dammedlemmar på Onsjö vilket innebar att ett huvudsyfte med onsdagsgolfen (att locka till sig nya medlemmar och nybörjare) uppnåddes.

Övriga tävlingar som genomförts är Marilyns kanna, Eclectic samt den nationella damtävlingen, Fridaspelen, vilken genomfördes en lördag i augusti. Både Marilyns kanna och Eclectic lockade till sig fler deltagare än tidigare.

Under våren anordnades också en träningsdag för damerna med avslutande lunch, samt en skojtävling på korthålsbanan i mitten på sommaren med gemensam avslutning i restaurangen.

Ett samarbete med damsektionen på Ekarnes golfklubb initierades och resulterade i ett utbyte mellan klubbarna för att vid ett tillfälle delta i varandras damgolfkvällar.

Flera damer har deltagit i Ladies Tour under säsongen.

Säsongen avslutades i oktober med gemensam måltid och prisutdelning för säsongens tävlingar. Då avtackades även Borgitta Tovle som i samband med avslutningen avgick ur kommitten och tre nya medlemmar valdes in, Helena Sandström, Catharina Söderlund samt Eva-Lotta Johansson.

Undertecknad vill avsluta verksamhetsberättelsen med att tacka kommitténs ledamöter för ett gott samarbete under 2017, alla har verkligen ställt upp och bidragit med tid och kompetens i arbetet vilket också bidrar till att damkommittén växer och att alltfler deltar i kommitténs aktiviteter!

Jag vill också tacka kansliet samt restaurangen för ett gott samarbete och sist men inte minst Malmströms Guld i Vänersborg som sponsrar med fantastiskt fina priser till Fridaspelen!


Cecilia Åqvist Särg
Ordförande