Regelkommittén

Regelkommitténs viktigaste uppgifter:

  • Uppdatera lokala regler och lokala tävlingsbestämmelser inför varje säsong
  • Införa tillfälliga lokala regler
  • Informera om regler och hcp
  • Besvara regelfrågor från kommittéer, tävlingsledare och vanliga medlemmar
  • Leda regelutbildningar för ”tävlingskommittéer” och olika medlemskategorier
  • Genomföra årlig revidering av medlemmarnas hcp
  • Pröva medlemmars önskemål om enskild revidering av hcp under säsongen

 

Christina Lundh Thureson
Ordförande

Mobil: 0725-769970
  
Tuula Karlsson
Distriktsdomare
Mobil: 0709-817213
 
Rolf Jonsson
Distriktsdomare
Tel nr: 0521-256119 Mobil 070-4610256
 
Kenth Jacobsson
Tel nr: 0521-65909 Mobil: 0706-590351
 
Christina Sikström
Tel nr: 0520-212050 Mobil: 0708-539893
 
Hans Eriksson
Tel. 0760453108
Mail:hans.e@mail.se

 

 

Kommittén med rätt att döma