Regelkommittén

Regelkommitténs viktigaste uppgifter:

  • Uppdatera lokala regler och lokala tävlingsbestämmelser inför varje säsong
  • Införa tillfälliga lokala regler
  • Informera om regler och hcp
  • Besvara regelfrågor från kommittéer, tävlingsledare och vanliga medlemmar
  • Leda regelutbildningar för ”tävlingskommittéer” och olika medlemskategorier
  • Genomföra årlig revidering av medlemmarnas hcp
  • Pröva medlemmars önskemål om enskild revidering av hcp under säsongen

Kontaktlista Regel- och hcp-kommittén Onsjö GK

Namn

Telefon 

e-post

Christina Sikström
Ordf 
Distriktsdomare

0708-53 98 93

itchristina.sikstrom@gmail.com

Anders Klang
HCP-frågor

0708-32 73 52

anders.klang@tacdis.com

Christina Lund Thureson

0725-76 99 70

christina.lundh1@gmail.com

Hans Eriksson
Distriktsdomare
HCP-frågor

0760-45 31 08

hans.e@mail.se

Rolf Jonsson
Distriktsdomare

0704-61 02 56

rotenas206@spray.se

Irma Fredriksson

0705-24 69 38

irma.fredriksson@gmail.com

Kenth Jacobsson

0706-59 03 51

kenjac@telia.com

Jörgen Smith

0708-62 04 75

smithen75@hotmail.com

Marcus Nelimarkka (styrelsen)

0706-12 71 83

marcus_nelimarkka@hotmail.com 

Kommittén med rätt att döma