Tävlingssektionen

Onsjö GK´s tävlingssektion är en grupp mycket engagerade medlemmar som är nära involverade i klubbens tävlingsverksamhet. Sektionen hanterar allt från att sätta tävlingsprogrammet, planera golfveckan och skaffa sponsorer till att sköta lottning och scoreinmatning för tävlingarna. Utöver kärngruppen i tävlingskommittén ställer många av våra medlemmar upp som tävlingsledare, starters och liknande roller. Från 2013 är Onsjö´s serielag mer aktiva i klubbtävlingarna genom ett lagansvar för vissa tävlingar. Onsjö GK arrangerar även en Junior Master Invitational tävling för många av regionens bästa juniorer. Veteran samt damsektionerna är också mycket aktiva med tävlingar nästan varje vecka. Skulle du vilja vara med och skapa tävlingsprogram för Onsjö GK ? Vill du hjälpa till vid klubbens tävlingar? Vill du lära mer om att sköta tävlingar? Hör då av dig till någon i tävlingssektionen eller till Cicki Haglund 070-097 65 99

Kontaktpersoner

Sektionsansvarig 
Vakant

Medlemmar
Monica Ericsson       ericssonmonica54@gmail.com  tfn 0521-142 28
Johnny Mårtensson  johnny.martensson@telia.com tfn 0521-16501
Marie Lundborg       marie.lundborg@vgregion.se  tfn 0521-10606