Träningskortet 2020

Träningkortet 2020

 

FÖR DIG SOM VILL TRÄNA I GRUPP MED INSTRUKTÖR OCH HA ETT FLEXIBELT TRÄNINGSUPPLÄGG!

 

Dessa kurser riktar sig till Dig som under säsongens gång, vill få små pusselbitar en efter en som sedan sätts ihop till något stort.

Träningskortet riktar sig till Dig som vill träna kontinuerligt under hela säsongen med instruktör i grupp.

Vi kommer under hela säsongen ha flera träningstillfällen per vecka med olika teman och olika svårighetsgrad beroende på vart du befinner dig i utvecklingen.

 

Alla handicapgrupper är välkomna! 

Du väljer själv när du vill träna och hur ofta!

Givetvis kan du använda ditt friskvårdsbidrag till ”Träningskortet”.

 

TRÄNINGSKORTET 2020  2495 KR  

Enskilda tillfällen: 200kr/tillfälle

Bokningsregler:

-Bokningar sker på länken som ni finner längst ner på sidan eller i shopen.

-Antal platser är 6-9 per tillfälle beroende på tema.

-Du anmäler dig tidigast 14 dagar och senast 1 dag innan tillfället.

-Du kan vara anmäld till max 2 pass samtidigt och max 1 per dag.

 

 

Längd: 50 Min.          min. 3 pers.     max. 8 pers.

 

Kurspriset betalas vid anmälan.

 

Datum       Tid            Tema                                            Samlingspunkt

 

14.4          18:30        Chip                                              Pitch green

16.4          19:00        Pitch                                             Pitch green

18.4          11.00        Svingpass                                     DR

19.4          10:00        Svingpass                                     DR

23.4          15:00        Wedgeslag                                    DR

23.4          17:00        Wedgeslag                                    DR

23.4          18:00        Wedgeslag                                    DR

25.4          10:00        Putt                                              Putting green

26.4          10:00        Bunker                                         Pitch green

26.4          11:00        Bunker                                         Pitch green

28.4          14.30        Järn-/hybridslag                            DR

28.4          18:30        Järn-/hybridslag                            DR

30.4          14:30        Fw och Driver                               DR

30.4          17.00        Chip                                             Pitch green

30.4          19:00        Chip                                             Pitch green

2.5            10:00        Fw/Driver                                     DR

2.5            11.00        Fw/Driver                                     DR

4.5            19:00        Pitch                                            Pitch green

5.5            14:30        Pitch                                            Pitch green

7.5            14:30        Svingpass                                    DR

7.5            17:00        Wedgeslag                                    DR

7.5            18:00        Wedgeslag                                    DR

9.5            10:00        Svingpass                                     DR

9.5            11:00        Svingpass                                     DR

10.5          11:00        Svingpass                                     DR

12.5          14:30        Putt                                             Putting green 

12.5          18:30        Putt                                             Putting green

14.5          14:30        Bunker                                         Pitch green

14.5          17:00        Bunker                                         Pitch green

14.5          19:00        Bunker                                         Pitch green

16.5          10:00        Järn-/hybridslag                            DR

16.5          11:00        Järn-/hybridslag                            DR

17.5          11:00        Fw/Driver                                     DR

18.5          14:30        Chip                                             Pitch green

18.5          19:00        Chip                                             Pitch green

20.5          14:30        Pitch                                            Pitch green

23.5          10:00        Svingpass                                     DR

23.5          11:00        Svingpass                                     DR

24.5          10:00        Pitch                                            DR

24.5          11:00        Pitch                                            Pitch green

26.5          14:30        Wedgeslag                                   DR

26.5          18:30        Wedgeslag                                    DR

28.5          14:30        Bunker                                         Pitch green

30.5          10:00        Putt                                              Putting green

30.5          11:00        Putt                                             Putting green

31.5          10:00        Bunker                                         Pitch green

31.5          11:00        Bunker                                         Pitch green

1.6            14:30       Svingpass                                     DR

1.6            19:00        Svingpass                                     DR

3.6            14:30        Pitch                                            Pitching green

4.6            18:00        Chip                                             Pitching green

4.6            19:00        Chip                                             Pitch green

7.6            10:00        Fw/Driver                                     DR

7.6            11:00        Fw/Driver                                     DR

9.6            14:30        Pitch                                            DR

9.6            18:30        Pitch                                            Pitch green

11.6          14:30        Svingpass                                     DR

11.6          19:00        Wedgeslag                                    DR

13.6          10:00        Putt                                              Putting green

13.6          11:00        Putt                                             Putting green

14.6          10:00        Svingpass                                    DR

14.6          11:00        Svingpass                                    DR

15.6          19:00        Bunker                                         Pitch green

16.6          14:30        Bunker                                         Pitch green

18.6          14:30        Svingpass                                     DR

18.6          17:00        Järn-/hybridslag                            DR

18.6          18:00        Järn-/hybridslag                            DR

23.6          14:30        Fw/Driver                                     DR

23.6          18:00        Fw/Driver                                     DR

25.6          14:30        Wedgeslag                                    DR

25.6          17:00        Pitch                                            Pitch green

25.6          18:00        Pitch                                            Pitch green

27.6          10:00        Wedgeslag                                    DR

27.6          11:00        Wedgeslag                                    DR

30.6          14:30        Chip                                             Pitch green

30.6          17:00        Putt                                              DR

30.6          18:00        Putt                                              Putting green

2.7            14:30        Svingpass                                     DR

2.7            17:00        Bunker                                         Pitching green

2.7            18:00        Bunker                                         Pitching green

4.7            10:00        Järn-/hybridslag                            DR

4.7            11:00        Järn-/hybridslag                            DR      

7.7            16:00        Svingpass                                     DR

7.7            17:00        Svingpass                                     DR 

9.7            16:00        Chip                                             Pitching green

9.7            17:00        Pitch                                            Pitching green

11.7          11:00        Svingpass                                    DR

14.7          16:00        Fw och Driver                               DR

14.7          17:00        Järn och hybridslag                       DR

15.7          17:00       Puttning                                        Putting green

16.7          17:00       Bunker                                          Pitching green

18.7           11:00      Svingpass                                      DR

27.7           16:00      Svingpass                                      DR

27.7           17:00      Svingpass                                      DR

29.7           16:00      Chip                                              Chippinggreen

29.7           17:00      Chip                                              Chippinggreen

2.8             11:00      Puttning                                         Puttinggreen

4.8             16:00      Pitch                                              Pitchgreen

4.8             17:00      Pitch                                              Pitchgreen

6.8             16:00      Svingpass                                       DR

6.8             17:00      Svingpass                                       DR

8.8             11:00      Bunker                                           Pitchgreen

15.8           10:00      Svingpass                                      DR

15.8           11:00      Svingpass                                      DR

16.8           10:00      Pitch                                              Pitchgreen

16.8           11:00      Pitch                                              Pitchgreen

17.8           19:00     Wedgeslag                                      DR

20.8           17:00     Svingpass                                       DR

20.8           18:00     Svingpass                                       DR

22.8           10:00     Bunker                                           Pitchgreen

22.8           11:00     Bunker                                           Pitchgreen

25.8           18:30    Puttning                                          Puttinggreen

27.8           17:00    Svingpass                                       DR

27.8           18:00    Svingpass                                       DR

30.8           10:00    Svåra lägen runt green                    Pitchgreen

30.8           11:00    Svåra lägen runt green                    Pitchgreen

Fler tillfällen läggs upp efterhand!