Fritidscenter Trollhättan Helgtävling 2017


Från helgen 13-14 maj t o m 2-3 september kan helgtävlingen spelas 2017.

Datum för finalen är söndag 17 september


Medlem på Onsjö GK har rätt att deltaga med en runda varje helg.


Anmälan och betalning sker i receptionen. Avgift 20 kr.


Det går att spela helgtävling även då det är andra tävlingar samma dag, doch ej om ni själv spelar annan tävling.


Helgtävlingen spelas EJ under KM-helgen


Scorerna kommer att matas in av kansliet och hcp justering kommer således att göras.


Resultatlista kommer att finnas tillgänglig på Min Golf efter varje helg.
Total Order of Meritlista anslås utanför kansliet.

Scorekort ska fyllas i med namn, golf-ID, hcp och signerat av markör.

Endast en spelares score per scorekort
Poängbogeyresultat skall vara summerat och noterat på kortet.
Scorekort med oläsbara scorer ingår ej i helgens tävling.

Spelform Poängbogey i en klass.
Gul tee för herrar och röd tee för damer gäller.


Vinnaren får 100 kr och 12 poäng
2:a plats ger 75 kr och 10 poäng
3:e plats ger 50 kr och 9 poäng
4-9:e plats ger 8-3 poäng i fallande skala
Övriga deltagare får 2 poäng för fullföljd rond.

FINALEN Spelas söndag 17 september  
Prisbordet sponsras av Fritidscenter Trollhättan
Finalen lottas med ledarbollar efter säsongens resultat

Alla som spelat ihop minst 10 poäng under säsongen får deltaga i finalen.

Kvalificerade spelare anmäler sig själva till finalen via "Min Golf"

Vi hoppas på ett stort deltagande även i år