Lennart Svenssons Pokal

Lennart Svenssons pokal inrättades av Onsjö GKs styrelse år 2018 för att hedra klubbens mångårige Intendent Lennart Svensson. Pokalen ska årligen tilldelas den spelare som presterar bäst under tävlingsveckan. Vinnaren erhåller en inteckning i vandringspokalen. Vinnaren ska återlämna pokalen på höstårsmötet samma år. Gravering sker efter återlämnandet till klubben.

Statuterna för pokalen är beslutade av Lennart Svensson själv och nedtecknade av klubbens ordförande vid tillfället för instiftandet av pokalen. Pokalen tilldelas den spelare som under tävlingsveckans tävlingar samlar mest poäng enligt poängsystemet nedan. Det är endast placeringar i nettoklasser som räknas. Placering i eventuell bruttoklass ger inga poäng. Vilka tävlingar som ingår i tävlingsveckan definieras av styrelsen, tävlingskommittén och klubbledningen årligen. Andra tävlingar som arrangeras av klubben samma vecka, exempelvis ett klubbmästerskap, ger inga poäng. Poängen är samma oavsett vilken tävlingsklass en spelare deltar i men en spelare som placerar sig topp 5 erhåller fler poäng i en singeltävling än i en lagtävling. Poängsystemet är som följer:

 

Placering Singeltävling Lagtävling
Vinst 12 poäng 9 poäng
2:a plats 9 poäng 7 poäng
3:e plats 6 poäng 5 poäng
4:e plats 4 poäng 3 poäng
5:e plats 3 poäng 2 poäng
6-10:e plats 1 poäng 1 poäng


Poängen fördelas utifrån officiell resultatlista från den aktuella tävlingen. Om två eller flera spelare har samma antal poäng när tävlingsveckan avslutas utses vinnaren enligt följande ordning:

  1. Flest vinster
  2. Flest andraplatser
  3. Flest tredjeplatser
  4. Flest fjärdeplatser
  5. Flest femteplatser
  6. Flest spelade tävlingar
  7. Flest poäng erhållna i singeltävlingar
  8. Lägst exakt HCP vid tävlingsveckans slut
  9. Särspel ”sudden death” netto slag, start hål 1