Blomhusets Matchspelstävling 2024

Tävlingsbestämmelser

Blomhusets Matchspel 2024

Spelschema/lottning

Presenteras på anslagstavlan i tävlingskansliet måndag 9 maj kl 13.00, samt skickas digitalt till alla deltagare.

Tävlingsledare: Gösta Sager tel 0702-64 93 97 gsta.sager@telia.com

Lycka till!