Styrelse

Ordförande

Martin Larsson
martin.lar@outlook.com

Vice ordförande

Kenneth Johansson
j.kenneth.a@live.se

Ledamöter

Susanne Öman
susanne.oman@telia.com

Linn Magnusson
linnmagnusson85@gmail.com

Anders Widell
widellvbg@gmail.com

Helena Tenggren-Prins
mrs.prins@gmail.com

Hans Ramér
hans.ramer1@gmail.com

Suppleanter

Monica Thernqvist
monica.thernquist@hotmail.com

Jimmy Karlsson
jimmy.t.karlsson@telia.com

Valberedning

Nedanstående personer ingår i valberedningen för Onsjö GK

Per Kristoffersson (sammankallande)
per.kristoffersson@svenskfast.se

Helena Sandström
helenadose@hotmail.com

Pelle Lindberg
pelle1994@hotmail.com

Revisorer

Matti Lagerblad
matti.lagerblad@gmail.com

Jan Lundborg
lundborg@hotmail.com