Regelkommittén

Uppdrag

  • Uppdatera lokala regler och lokala tävlingsbestämmelser inför varje säsong
  • Införa tillfälliga lokala regler
  • Informera om regler och hcp
  • Besvara regelfrågor från kommittéer, tävlingsledare och vanliga medlemmar
  • Leda regelutbildningar för ”tävlingskommittéer” och olika medlemskategorier
  • Genomföra årlig revidering av medlemmarnas hcp
  • Pröva medlemmars önskemål om enskild revidering av hcp under säsongen

Kontaktlista Regel- och hcp-kommittén Onsjö GK

Christina Sikström
Ordförande, Distriktdomare
0708-53 98 93
itchristina.sikstrom@gmail.com

Anders Klang
HCP-frågor
0708-32 73 52
anders.klang@tacdis.com

Christina Lund Thureson
0725-76 99 70
christina.lundh1@gmail.com

Hans Eriksson
Distriktsdomare (vilande), HCP-frågor
0760-45 31 08
hans.e@mail.se

Irma Fredriksson
0705-24 69 38
irma.fredriksson@gmail.com

Kenth Jacobsson
0706-59 03 51
kenjac@telia.com

Jörgen Smith
0708-62 04 75
smithen75@hotmail.com