Veteransektionen

Vi i Veteransektionen

Ordförande – Kenneth Johansson – All verksamhet inom Veterankommittén

070 – 814 24 36
j.kenneth.a@live.se

Vice ordförande – Bo Olsson – Regelfrågor/ Torsdagstävlingar

070 – 662 54 27
olsson.bosse@live.se

Sekreterare – Marie Lundborg – Resor/Torsdagstävlingar

070 – 379 78 50
marielundborg54@gmail.com

Ledamot – Eva Frick – Resor/Torsdagstävlingar/SISU

073 – 801 56 22
eva.frick53@gmail.com

Ledamot – Gösta Sager – Huvudansvarig Torsdagstävlingar/Order of merit
Blomhusets Matchspel

070 – 264 93 97
gsta.sager@telia.com

Ledamot – Lennart Ander – Resor/Torsdagstävlingar
070 – 652 51 09
ander.lennart@gmail.com

Ledamot-  Bo Åkesson – Regelfrågor/Torsdagstävlingar

070 – 314 63 81
akesson.bo@telia.com

Aktiviteter