Klubbtävlingar!!

Hjärtklappning, fjärilar i magen och darrande händer. Att pegga upp på första tee en tidig morgon med tävlan i blicken kan få den mest nervstarka att darra på manschetten. Det spelar ingen roll om det handlar om The Open på Turnberry eller Plåtslageriets Cup på hemmaklubben. Alla har sina visioner, sina mål, sina förhoppningar. Att övervinna tanke- demonerna och få iväg bolluslingen på första tee är en mäktig känsla

Onsjö GK´s tävlingssektion är en grupp mycket engagerade medlemmar som är nära involverade i klubbens tävlingsverksamhet. Sektionen hanterar allt från att sätta tävlingsprogrammet, planera golfveckan och skaffa sponsorer till att sköta lottning och scoreinmatning för tävlingarna. Utöver kärngruppen i tävlingskommittén ställer många av våra medlemmar upp som tävlingsledare, starters och liknande roller.
Även Onsjö´s serielag är aktiva i klubbtävlingarna genom ett lagansvar för vissa tävlingar.

Onsjö GK arrangerar även en Junior Master Invitational tävling för många av regionens bästa juniorer. Veteran samt damsektionerna är också mycket aktiva med tävlingar nästan varje vecka.

Skulle du vilja vara med och skapa tävlingsprogram för Onsjö GK ?
Vill du hjälpa till vid klubbens tävlingar?
Vill du lära mer om att sköta tävlingar?

Hör då av dig till någon i tävlingssektionen eller kansliet

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor för Onsjö Golfklubb 2022

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Tävlingsvillkor:

Tävling

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Tävlingshandicap

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha hcp 54,0 eller lägre och minst 4 handicapregistreringar under året.

Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl. 24.00 2 dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.

Handicapklasser

Delas upp i 2-3 lika klasser. A, B, C

Tee

Vid tävlingar som spelas från ordinarie klubbtee gäller att herrar som under året fyller 75 år eller mer kan välja röd tee eller motsvarande såvida inte annat angetts av tävlingsledningen för resp. tävling

Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i Tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat Tävlingskansliet med båda fötterna.

Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutade av Onsjö GK:s Tävlingssektion 2021-04-16