Tack till alla Er medlemmar som stödjer Onsjö Golfklubb via Svenska Spels Gräsroten. Alla pengar klubben får går till ungdomsverksamheten.
Ni som ännu inte har Onsjö Golfblubb. Välj oss på svenskaspel.se/grasroten eller hos ditt spelombud.